KONTAKT

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
38-400 KROSNO ul. Grodzka 45
TELEFON ALARMOWY 999 lub 112


         Pozostałe telefony:

  • Centrala 013 – 43 202 22 (całodobowo)
  • Telefax 013 – 43 230 82
  • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie lek.med. Andrzej Jurczak tel. 013 – 43 661 13

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

poń. – pt. od 7:00 do 15:00 połączenie przez centralę 013 – 43 202 22

Lp Abonent Numer wewnętrzny
1. Dyspozytor transporty 32
2. Statystyka medyczna 34
3. Główna Księgowa 37
4. Dział kadr 44
5. Stan. d/s. organizacji – łączenie z dyrekcją
45
6. Dział księgowości 52
7. Dział techniczny 61
8. Radiopracownia 62
9. Informatyk 63
10. Dział eksploatacji 67