Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadania Budżetowe

Artykuły

 • Zakup trzech ambulansów medycznych klasy C w tym jeden z wyposażeniem.

  W związku z zapewnieniem mieszkańcom obszaru operacyjnego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie – Powiatu Krośnieńskiego, należytego zabezpieczenia medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, został zakupiony jeden ambulans sanitarny wraz z noszami transportowymi.

  W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, nr sprawy SPPR-ZP/3/2023 (część 2), został wyłoniony wykonawca – RATOWNIK AMBULANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wilcza 5, 05-506 Lesznowola. Dostawa ambulansu sanitarnego nastąpiła zgodnie z umową z dnia 3 listopada 2023 r. Podpisano protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji umowy z dnia 30 listopada 2023 r.

  Dzięki otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 150 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LV/394/2023 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2023 i Uchwały Nr 926/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków pn. dofinansowanie ze środków własnych powiatu ambulansów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, dotacji celowej od Gminy M.Krosno w kwocie 150 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LV/1535/22 Rady Miasta Krosno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. z późn. zm. pn. zakup ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, dotacja celowa od Gminy Chorkówka w kwocie 10 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LXXI/539/2023 Rady Gminy Chorkówka z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie, dotacji celowej od Gminy Dukla w kwocie 10 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LXXVII/511/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, dotacji celowej od Gminy Iwonicz-Zdrój w kwocie 10 000,00 zł przyznanej Uchwała Nr LXVI/420/2023 Rady Miejskiej W Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z noszami dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie,dotacji celowej od Gminy Jaśliska w kwocie 5 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LXXXVIII/439/23 Rady Gminy Jaśliska z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, dotacji celowej od Gminy Jedlicze w kwocie 10 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LXXV/519/2023 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie, dotacja celowa od Gminy Krościenko Wyżne w kwocie 10 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr L/342/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z noszami dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie, dotacji celowej od Gminy Miejsce Piastowe w kwocie 10 000,00 zł przyznanej Uchwałą LXXXIV/512/2023 Rady Miejsce Piastowe z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejsce Piastowe na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie, dotacji celowej od Gminy Rymanów w kwocie 10 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LXXXVI/736/2023 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowego w Krośnie mogło dokonać zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami transportowymi.

   

  W związku z zapewnieniem mieszkańcom obszaru operacyjnego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie – Powiatu Strzyżowskiego, należytego zabezpieczenia medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, został zakupiony jeden ambulans sanitarny wraz z noszami transportowymi.

  W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, nr sprawy SPPR-ZP/2/2023, został wyłoniony wykonawca – RATOWNIK AMBULANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wilcza 5, 05-506 Lesznowola. Dostawa ambulansu sanitarnego nastąpiła zgodnie z umową z dnia13 listopada 2023 r. Podpisano protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji umowy z dnia grudnia 2023 r.

  Dzięki otrzymanej dotacji celowej od Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 50 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LVI/389/2023 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu dla Samodzielnego Publicznego pogotowia Ratunkowego w Krośnie ambulansu sanitarnego wyposażonego w nosze dla potrzeby podstacji w Strzyżowie, dotacji celowej od Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 30 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LV/394/2023 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2023 i Uchwały Nr 926/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego planu dochodów i wydatków pn. dofinansowanie ze środków własnych powiatu zakupu ambulansów dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, dotacji celowej od Gminy Czudec w kwocie 50 000,00 zł przyznanej Uchwałą Rady Gminy Czudec Nr LVIII/473/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie pn. dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z noszami na wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, dotacji celowej od Gminy Frysztak w kwocie 50 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LI/432/2023 Rady Gminy Frysztak z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r. pn. dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z noszami na wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krosnie, dotacji celowej od Gminy Niebylec w kwocie 50 000,00 zł przyznanej Uchwałą Rady Gminy Niebylec Nr LVII/370/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie pn. dofinansowanie zakupu ambulansu na wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, dotacji celowej od Gminy Strzyżów w kwocie 50 000,00 zł przyznanej Uchwała Nr LIV/439/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z 28 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/378/23 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Strzyżów na 2023 rok pn. Dofinansowanie zakupu dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego W Krośnie ambulansu sanitarnego wyposażonego w nosze na potrzeby podstacji w Strzyżowie, dotacji celowej od Gminy Wiśniowa w kwocie 50 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr LII/423/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2023 r. pn. dofinansowanie zakupu ambulansu na wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowego w Krośnie mogło dokonać zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami transportowymi.

   

  W związku z zapewnieniem mieszkańcom obszaru operacyjnego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie – Powiatu Jasielskiego, należytego zabezpieczenia medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, został zakupiony jeden ambulans sanitarny wraz z wyposażeniem.

  W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, nr sprawy SPPR-ZP/3/2023 (część 1), został wyłoniony wykonawca – RATOWNIK AMBULANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Wilcza 5, 05-506 Lesznowola. Dostawa ambulansu sanitarnego nastąpiła zgodnie z umową z dnia 3 listopada 2023 r. Podpisano protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji umowy z dnia 30 listopada 2023 r.

  Dzięki otrzymanej dotacji celowej z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 600 000,00 zł przyznanej Powiatowi Krośnieńskiemu zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2023 roku znak MF/FG6.41.43.3.331.2023.2023.MF.3174 oraz Uchwały nr 881/2023 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok pn. dofinansowanie zakupu jednego ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz dotacji celowej z budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 30 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr LXXX/586/2023 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 31 sierpnia w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2023 r. oraz Uchwały Nr LXXX/585/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Pogotowiu Ratunkowemu w Krośnie pn. dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z noszami dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie stacjonującego na terenie Powiatu Jasielskiego, Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowego w Krośnie mogło dokonać zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem (nosze, transporter do noszy, krzesełko transportowe oraz sprzęt medyczny: defibrylator, respirator).

   

  Czytaj Więcej o: Zakup trzech ambulansów medycznych klasy C w tym jeden z wyposażeniem.
 • Zakup czterech sztuk ambulansów medycznych klasy C wraz z wyposażeniem

  W celu zapewnienia mieszkańcom powiatu krośnieńskiego, jasielskiego i strzyżowskiego należytego zabezpieczenia medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia zostały zakupione ambulanse medyczne.

  W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy SPPR-ZP/1/2022, został wyłoniony wykonawca – RATOWNIK- AMBULANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna.

  Dzięki dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 2 000 000,00 zł  z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, był możliwy zakup ambulansów medycznych, które są konieczne do realizacji podstawowych zadań statutowych SPPR, tj. ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

   
  Czytaj Więcej o: Zakup czterech sztuk ambulansów medycznych klasy C wraz z wyposażeniem

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2022-01-21 10:28 przez:
Opublikowano: 2022-01-21 10:30 przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Odwiedziny: 4494

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.