Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Struktura

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Jednostka powołana została w dniu 18 grudnia 1998 r., a jej siedziba znajduje się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45.
Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie jest Powiat Krośnieński, który sprawuje nadzór nad jego działalnością.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lipca 20001 r. do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000021043.

Obszar działania krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego obejmuje:

1. miasto Krosno i powiat krośnieński tj. gminy Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka

2. powiat jasielski tj. gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec

3. powiat ropczycko-sędziszowski tj. gminy: Iwierzyce, ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie

4. powiat strzyżowski tj. gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa.

 • Celem działania Pogotowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które powoduje zagrożenie życia. Do podstawowych zadań Pogotowia należy:
 • udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu zagrażającemu życiu,
 • dokonywanie transportu chorych w stanach wymagających takiego transportu,
 • organizowanie doraźnej pomocy medycznej w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń o charakterze masowym.

Przy Pogotowiu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia. Szczegółowe zadania Rady Społecznej określa Statut Pogotowia.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, powołana Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr. XXX/228/2021 z dnia 27 września 2021 roku, obejmuje 6 przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego w składzie:

Przewodnicząca: Monika Subik – osoba wyznaczona przez Starostę Krośnieńskiego

Członkowie Rady:

 1. Grzegorz Wołczański – Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego
 2. Kazimierz Gładysz
 3. Marcin Józefowicz
 4. Daniel Piwowar
 5. Adolf Kasprzyk
 6. Zygmunt Ginalski
 7. Józefa Winnicka – Sawczuk

Kierownictwo Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie:

1. Joanna Bukowczyk - Dyrektor

2. Wojciech Jarosz - p.o. Główny księgowy

3. Katarzyna Grela - Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Pracę Personelu Medycznego

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2021-06-29 14:53 przez:
Opublikowano: 2021-06-29 13:50 przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Odwiedziny: 6504

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.