ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Zapytania do przetargu SPPR – ZP/2/2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zakup 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie”

Poniżej dokumenty do pobrania (pliki w formacie .jpg):


Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3