JAK WZYWAĆ

W stanach zagrożenia zdrowia i życia

dzwoń bezpłatnie na numer alarmowy

999 lub 112

W czasie przekazywania informacji o zdarzeniu musimy zachować

spokój i opanowanie.

W zdarzeniach, w których dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, procedura zgłoszenia powinna być następująca:

  • Podajemy szczegółowo miejsce wypadku, obowiązkowo powiat, gminę i dokładny adres,
  • Podajemy rodzaj wypadku (np. zderzenie się samochodów, upadek z drabiny, utonięcie. atak padaczki, itp.),
  • Podajemy liczbę poszkodowanych i ich stan,
  • Podajemy informację o udzielonej dotychczasowo pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • Podajemy swojo dane personalne jako osoby wzywającej pomoc.

Zgłoszenie odbiera wykwalifikowany dyspozytor medyczny który zawsze przedstawia się numerem identyfikacyjnym. Pamiętajmy że, wszystkie rozmowy i numery telefonów  są rejestrowane.

Dyspozytor medyczny może Ci pomóc przed przyjazdem zespołu Ratownictwa Medycznego prosząc o dokładne wykonanie podstawowych czynności ratujących życie.

Nigdy nie odmawiaj i wykonuj je dokładnie tak, jak przekazuje dyspozytor.

Pamiętaj:

Rozmowa z dyspozytorem medycznym nie opóźnia przyjazdu

Zespołu Ratownictwa Medycznego

dlatego nigdy nie rozłączaj się pierwszy.

Osoba wzywająca pomocy powinna pozostać na miejscu zdarzenia do momentu przybycia zespołu Ratownictwa Medycznego. W chwili przybycia ratowników musimy powiadomić załogę ambulansu o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach z zakresu pomocy przedlekarskiej oraz wykonywać wszystkie polecenia członków zespołu ratunkowego.

Jeżeli:

 • masz potrzebę zrobienia badań
 • masz skierowanie do szpitala
 • nie masz siły dojść do przychodni
 • potrzebujesz wypisania recepty

W powyższych przypadkach skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Bezzasadnie blokując połączenie alarmowe narażasz innego człowieka, u którego w tym samym czasie jest zagrożone jego życie.

Osoby samotne muszą pamiętać o tym, że ich telefon jest jedyną drogą kontaktu z Zespołem Ratownictwa Medycznego jadącym im z pomocą. Dlatego telefon z którego wykonaliśmy zgłoszenie powinien być zawsze dostępny dla dyspozytora do czasu dotarcia ratowników medycznych do nas. Jeżeli nie jest to konieczne ( jeżeli nie musimy powiadomić innych służb) to nie wykonujmy innych połączeń i nie pozostawiajmy telefonu w miejscu w którym nie usłyszymy jego dzwonka. W telefonach stacjonarnych prawidłowo odkładajmy słuchawkę na widełki lub nie pozostawiajmy telefonu z wyłączoną możliwością odebrania połączenia. Osoby wzywające pomoc wieczorem i w nocy powinny w miarę swoich możliwości oświetlić dom i obejście aby usprawnić dotarcie ratowników medycznych na miejsce zgłoszenia.

Jeżeli w naszym sąsiedztwie mieszka osoba samotna i wiemy że jest chora lub niepełnosprawna, to jej dłuższa lub niespodziewana nieobecność jest dla nas sygnałem alarmowym. Jeżeli stwierdzimy że nie możemy nawiązać z nią  komunikacji lub coś niedobrego dzieje się w jej mieszkaniu – zadzwońmy na numer alarmowy 112.

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA800 190 590

Telefoniczna informacja pacjenta jest to ogólnopolska całodobowa infolinia obsługująca pacjentów w sprawach związanych z działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia. Na tę infolinie pacjenci mogą zgłaszać m.in. skargi i wnioski. Można również wysłać wiadomość na adres: tip@nfz.gov.pl

SŁUŻBY RATUNKOWE NASZEGO POWIATU – LINKI DO STRON

Komenda Miejska Policji w Krośnie

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Grupa Bieszczadzka GOPR

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

TELEFONY ALARMOWE INNYCH SŁUŻB

 • STRAŻ POŻARNA – 998,
 • POLICJA – 997
 • STRAŻ MIEJSKA – 986
 • POGOTOWIE GAZOWE – 992
 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 985 lub 601 100 300
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 601 100 100

Dane teleadresowe służb na terenie miasta Krosna:

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 38-400, Krosno ul. Niepodległości 6 tel. 13 43 663 08
 • Komenda Miejska Policji 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 tel. 13 43 299 00
 • Straż Miejska Krosno 38-400 Krosno, ul. Staszica 2 tel. 13 43 204 14
 • Pogotowie Gazowe 38-400 Krosno, ul. Hutnicza 1 tel. 13 43 754 27
 • Pogotowie Energetyczne 38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4 tel. 13 43 750 00
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 38-400 Krosno ul. Kisielewskiego 12 tel. 13 43 219 42

Telefony Zaufania:

 • 800 12 01 48 „Zatrzymaj przemoc”
 • 116 111 Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 801 12 00 02 „Niebieska Linia”
 • 801 19 99 90 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
 • 22 692 82 26 Telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS
 • 801 24 70 70 Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych „ITAKA”
 • 116 000 Telefon alarmowy o zaginięciu dziecka lub nieletniego „ITAKA”
 • 801 10 98 01 Infolinia Krajowego Centrum Kompetencji