Ratownicy Medyczni SPPR na VI Krośnieńskim Festiwalu Nauki i Techniki 21-22.03.2018 r.

To już VI Festiwal Nauki i Techniki zorganizowany w dniach 21 – 22 marca 2018 r. przez  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” im. Stanisława Staszica w Krośnie. Festiwal jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Krosna, Powiatu Krośnieńskiego i sąsiednich powiatów. Przez dwa dni prowadzono zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia i pokazy w nowej niezwykle atrakcyjnej formule Było dużo atrakcji dla odwiedzających, a dla młodzieży szkolnej udział w licznych eksperymentach naukowych i laboratoryjnych. Naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podstawowe czynności ratujące życie prezentowali na Festiwalu ratownicy medyczni krośnieńskiego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego.  Na sąsiedniej ekspozycji swoje hobby prezentowali krótkofalowcy z krośnieńskiego Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP8KBN w Krośnie, działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 3 w Krośnie. Wspólnym tematem ratowników i krótkofalowców była łączność radiowa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych.

Do zobaczenia za rok, na kolejnym Festiwalu Nauki i Techniki.