PRZETARG SPPR ZP/1/2021

Nr. sprawy SPPR ZP/1/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ogłasza przetarg w trybie zamówienia przetarg nieograniczony w przedmiocie:

„Dostawa paliw płynnych do ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie”

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE „PALIWA 2021” ( format .pdf),

SWZ PALIWA ( format .pdf),

Załącznik nr. 1 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia (format .doc),

Załącznik nr. 2 do SWZ. Formularz oferty (format .doc),

Załącznik nr. 3 do SWZ Wzór umowy (format .doc),

Załącznik nr. 4 do SWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (format .doc),

Załącznik nr. 5 do SWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (format .doc),

Załącznik nr. 6 do SWZ. Załącznik w sprawie podatku VAT (format .doc),

Załącznik nr. 7 do SWZ. Wykaz dostaw (format .doc),

Załącznik nr. 8 i 9 RODO (format .doc),

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania (aktualizacja) do pobrania w poniższym linku (format pliku .pdf)

ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cd.

ODPOWIEDZI

INFORMACJA

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia SPPR/ZP/1/2021 do pobrania poniżej (format pliku .pdf)

INFORMACJA

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

do pobrania poniżej (format pliku .pdf)

PROTOKÓŁ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PALIWO

Ogłoszenie do pobrania poniżej (format pliku .pdf)

OGŁOSZENIE