ZAPYTANIE OFERTOWE SPPR ZO/3/2020

Nr. sprawy: SPPR ZO/3/2020 z dnia 02.11.2020

„Modernizacja systemu dyspozytorskiego łączności radiowej dla Ratownictwa Medycznego”

Przedmiotem zapytania jest modernizacja systemu dyspozytorskiego łączności radiowej dla Ratownictwa Medycznego celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności pomiędzy dyspozytornią a zespołami ratownictwa medycznego.

Dokumenty do pobrania:

„ZAPYTANIE OFERTOWE”

„OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

„OFERTA – ZAŁĄCZNIK NR. 1”

„UMOWA”

„DECYZJA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI”

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR. 1 „WZÓR FORMULARZA OFERTY”

WYBÓR OFERTY :

Tekst protokołu wyboru oferty do pobrania (format .pdf)