Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Struktura

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 ).

Jednostka powołana została w dniu 18 grudnia 1998 r., a jej siedziba znajduje się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 (na terenie starego szpitala).
Organem założycielskim SPPR jest Powiat Krośnieński, który sprawuje nadzór nad jego działalnością.

Obszar działania krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego obejmuje miasto Krosno oraz gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz, Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka.

 • Celem działania Pogotowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które powoduje zagrożenie życia. Do podstawowych zadań Pogotowia należy:
 • udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu zagrażającemu życiu,
 • dokonywanie transportu chorych w stanach wymagających takiego transportu,
 • organizowanie doraźnej pomocy medycznej w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń o charakterze masowym.

Przy Pogotowiu działa 10-cio osobowa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Pogotowia. Szczegółowe zadania Rady Społecznej określa Statut Pogotowia.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, powołana Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr. XXX/228/2021 z dnia 27 września 2021 roku, obejmuje 6 przedstawicieli Rady Powiatu Krośnieńskiego w składzie:

Przewodnicząca: Monika Subik – osoba wyznaczona przez Starostę Krośnieńskiego

Członkowie Rady:

 1. Grzegorz Wołczański – Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego
 2. Kazimierz Gładysz
 3. Marcin Józefowicz
 4. Daniel Piwowar
 5. Adolf Kasprzyk
 6. Zygmunt Ginalski
 7. Józefa Winnicka – Sawczuk

p.o. Dyrektora SPPR w Krośnie jest mgr Joanna Bukowczyk

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2021-06-29 14:53 przez:
Opublikowano: 2021-06-29 09:41 przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Odwiedziny: 6165

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.