OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ogłasza nabór

na stanowisko Głównego Księgowego

Wymagania, umiejętności oraz wymagane dokumenty prosimy składać

  • do sekretariatu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, ul. Grodzka 45, 38-400 Krosno
  • pocztą na adres „Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, ul .Grodzka 45, 38-400 Krosno”
  • przesłać na adres: j.bukowczyk(at)999krosno.pl

w terminie do dnia 26.04.2021 r. z adnotacją „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania (format . pdf):

OGŁOSZENIE_GŁ_KSIĘGOWY