OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM SPPR-ZO/3/2021

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług: „Prowadzenie kompleksowej obsługi BHP i PPOŻ w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie”

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania poniżej:

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE SPPR-ZO/3/2021

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZENIE RODO