OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr. sprawy SPPR / ZP / 3 / 2020 z dnia 19 listopada 2020 roku:

„Dostawa paliw płynnych do ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu (format .pdf): OGŁOSZENIE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format .pdf): SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – treść ( .pdf): SIWZ-SPPR

Załączniki do SIWZ (format .doc): ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 5a do SIWZ (format .doc): ZAŁĄCZNIK 5a

Wyjaśnienie do przetargu

Wyjaśnienie do treści postępowania przetargowego (format .pdf): WYJAŚNIENIE

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania (format .pdf) : ODPOWIEDZI