Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

Zadania Budżetowe

Artykuły

 • Zakup ambulansu sanitarnego klasy C

   

  W celu zapewnienia mieszkańcom powiatu krośnieńskiego należytego zabezpieczenia medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia został zakupiony ambulans sanitarny.

   

  W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, nr sprawy SPPR-ZP/3/2021, został wyłoniony wykonawca – RATOWNIK M. WNOROWSKI Spółka Jawna, ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna.

   

  Dzięki dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 200 000,00 zł przyznanej Powiatowi Krośnieńskiemu zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego znak 85/18.4143.6.24.2021.WOJ z dnia 6 września 2021 roku, przekazanej za pośrednictwem Powiatu Krośnieńskiego wraz z dotacją Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 100 000,00 zł przyznanej Uchwałą Nr XXX/236/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok, dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, był możliwy zakup ambulansu sanitarnego, który jest konieczny do realizacji podstawowych zadań statutowych SPPR, tj. ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

   
  Czytaj Więcej o: Zakup ambulansu sanitarnego klasy C

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2022-01-21 10:28 przez:
Opublikowano: 2022-01-21 10:30 przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie
Odwiedziny: 652

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.