DYSPOZYTORNIA

W dniu 23 lutego 2021 roku o godzinie 22:00 krośnieńska dyspozytornia medyczna została wyłączona. Obsługę wszystkich zgłoszeń alarmowych z całego województwa Podkarpackiego przejęła skoncentrowana dyspozytornia medyczna w Rzeszowie.
DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

W chwili obecnej po planowanych systemowych zmianach w działaniach Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa podkarpackiego doszło do realizacji zawartych tam założeń:

  • utworzenia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie
 • utworzenia pięciu Dyspozytorni Medycznych na terenie województwa podkarpackiego, każda z nich obejmuje swoim zasięgiem działania przyporządkowane do nich obszary wyznaczonych powiatów.

Przejęcie zarządzania zespołami Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Dyspozytornię Medyczną w Krośnie nastąpiło:

 • zespołami PRM z terenu powiatu jasielskiego – 15 stycznia   2015 r
 • zespołami PRM z terenu powiatu strzyżowskiego – 2 marca 2015 r.
 • zespołami PRM z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego – kwietnia 2015 r.
 • zespołami PRM z terenu powiatu dębickiego – 14 maja 2015 r.

Obszar koordynowania i zarządzania zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Dyspozytornię Medyczną w Krośnie przedstawia poniższa mapa:

powiaty

Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego obecnie funkcjonujące w poszczególnych powiatach na terenie woj. podkarpackiego i zarządzane przez Dyspozytornię Medyczną w Krośnie wykonują zlecenia wyjazdów zgłoszone zarówno z numeru alarmowego 999 jak i numeru  112.
Numer alarmowy 112 jest odbierany przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, a następnie przekierowywany do poszczególnych Dyspozytorni Medycznych w naszym województwie.
Przekierowanie abonenta wzywającego pomoc w WCPR następuje zgodnie z jego lokalizacją, do konkretnej Dyspozytorni Medycznej odpowiedzialnej za realizację wyjazdów zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego na danym obszarze.

W Służbie Zdrowia tak jak i w innych instytucjach mających charakter ratunkowy, wykorzystuje się niezależne od sieci publicznej systemy łączności typu dyspozytorskiego. Istnieją trzy zasadnicze różnice pomiędzy systemem dyspozytorskim a publicznym:

  • czas zestawienia połączenia, w sieci publicznej wynosi on od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund natomiast w systemie dyspozytorskim jest to czas rzędu milisekund,
  • odporność na zjawisko „natłoku” czyli przeciążenia sieci,
 • łatwość zestawienia połączenia pomiędzy wieloma uczestnikami akcji ratowniczej.

Z tych trzech zasadniczych powodów na całym świecie stosuje się oraz rozbudowuje i unowocześnia systemy dyspozytorskie, które stanowią główny środek łączności służb ratowniczych. Systemy te są obecnie zintegrowane z platformami informatycznymi i noszą nazwę Systemów Wspomagania Dowodzenia.

Uruchomienie w krośnieńskiej Dyspozytorni Medycznej nowego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) „ConSEL” firmy AKSEL do zarządzania zespołami Ratownictwa Medycznego umożliwiło ciągłe monitorowanie i koordynowanie  prowadzonych przez dyspozytorów medycznych działań ratowniczych. „ConSEL” stanowi zintegrowaną platformę radio-teleinformatyczną wspierającą przyjmowanie zgłoszeń przychodzących na numery alarmowe. Z uwagi na rozległość obsługiwanego przez krośnieńskie Pogotowie terenu, przyjęte rozwiązania znalazły pełne praktyczne uzasadnienie z następującymi skutkami:

  • minimalizacja czasów oczekiwania na połączenie telefoniczne z numerem alarmowym,
  • teleinformatyczne przesyłanie pełnej dokumentacji zleceń do wszystkich zespołów Ratownictwa Medycznego,
  • dzięki technologii GPS każdy zespół jest widoczny w Systemie Wspomagania Dowodzenia i jako najbliższy jest kierowany w miejsce  zgłoszenia, co powoduje zmniejszenie czasów dojazdów do chorych i poszkodowanych,
  • automatyczny zapis statusów operacyjnych, który daje więcej czasu na obsługę zgłoszenia alarmowego,
  • całkowita rejestracja i archiwizacja dokumentacji medycznej zgłoszeń,
  • koordynacja wszystkich zespołów ratownictwa podczas zdarzeń masowych,
  • zintegrowany i pełny dostęp do wszystkich kanałów przekazywania informacji dla zespołów ratownictwa i służb,
  • możliwość komunikacji i koordynacji działań z innymi Dyspozytorniami Medycznymi, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
  • niezależne od awarii sieci publicznej tzw. „sztywne łącza” teleinformatyczne,
  • bezpieczeństwo energetyczne w postaci awaryjnego własnego źródła zasilania,
 • pełna ochrona danych osobowych Pacjenta i osoby zgłaszającej zdarzenie.

URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA DOWODZENIA PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W dniu 5 czerwca 2017 roku w krośnieńskiej Dyspozytorni Medycznej uruchomiono Ogólnopolski System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nowy system oferuje pełną zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych przypadku wystąpienia awarii oraz zapewnia sprawne przekazywanie danych między służbami ratownictwa i porządku publicznego (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych) a następnie kierowanie ich do właściwej jednostki Policji, PSP, PRM, WOPR, GOPR oraz HEMS. W okresie poprzedzającym start ogólnopolskiego SWD PRM w Dyspozytorni SPPR równolegle funkcjonowały dwa systemy, stary oraz nowy SWD. Skutkowało to ciągłością obsługiwanych zdarzeń i połączeń alarmowych podczas startu nowego SWD PRM. Obecnie oprócz głównego, ogólnopolskiego SWD PRM jest wykorzystywana część systemu SWD „ConSEL” firmy AKSEL w postaci modułu mapowego z aktualnymi pozycjami Zespołów Ratownictwa Medycznego. W obsługiwanym przez krośnieńską dyspozytornię terenie, dane o pozycjach poszczególnych zespołów Ratownictwa Medycznego są przesyłane poprzez zainstalowany w ambulansach ogólnopolski system SWD PRM oraz drogą radiową, za pośrednictwem użytkowanych przez zespoły cyfrowych radiotelefonów posiadających moduł GPS. Zwiększa to niezawodność i bezpieczeństwo lokalizacji koordynowanych przez krośnieńską dyspozytornię zespołów PRM  na całym obszarze ich działania.

Szczegółowe dane na temat systemu SWD PRM znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia