PODSTACJE

ROZMIESZCZENIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
I TEREN ICH DZIAŁANIA

Ideą sprawnie funkcjonującego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego  jest maksymalne skrócenie czasu dojazdu zespołów PRM do zdarzeń tj. od momentu zawiadomienia do przyjazdu na miejsce zdarzenia. Pamiętajmy że w stanach zagrożenia życia każda minuta ma ogromne znaczenie. W ratownictwie medycznym operuje się pojęciem tzw „złotej godziny„ w ciągu której pacjent od chwili wystąpienia zagrożenia życia powinien być przetransportowany do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Dlatego zespoły PRM działające w systemie zostały rozlokowane w terenie  – poza główną siedzibą Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krośnie utworzono podstacje pogotowia, w których stacjonują poniższe zespoły:


Stacja Pogotowia w Krośnie

Zespół specjalistyczny   R- 0205

Zespół podstawowy      R- 0216

Zespół podstawowy      R- 0218


Podstacja Miejsce Piastowe

 Zespół podstawowy      R- 0226 ( 16 godzinny, 7:00 do 23:00 )


Podstacja Dukla

Zespół podstawowy        R- 0220


Podstacja Rymanów

Zespół podstawowy        R- 0222


Podstacja Jedlicze

Zespół podstawowy        R- 0224


Na wszystkich podstacjach pogotowia dane dotyczące zgłoszenia oraz stanu pacjenta są automatycznie wyświetlane na urządzeniach teleinformatycznych. Zespół Ratownictwa Medycznego udaje się na miejsce wezwania natychmiast po otrzymaniu zlecenia, jeszcze w trakcie rozmowy dyspozytora medycznego ze zgłaszającym. Podstacje oraz zespoły wyjazdowe Ratownictwa Medycznego posiadają cyfrową łączność radiową z Dyspozytornią Medyczną w Krośnie oraz łączność analogową z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Dodatkowe wskazówki lub uwagi dyspozytora medycznego dotyczące wyjazdu do pacjenta przesyłane są do ambulansu drogą radiową. Wszystkie zespoły wyjazdowe posiadają możliwość pracy na częstotliwości służącej do koordynacji działań pomiędzy służbami (PSP, Policja)  podczas zdarzeń masowych.