ZAPYTANIE OFERTOWE SPPR ZO/4/2021

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym, nr. sprawy SPPR-ZO/4/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Na świadczenie usług: usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Pełny tekst ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania (link):

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym ( format . pdf)

Zapytanie ofertowe SPPR ZO/4/2021 ( format . pdf)

Formularz oferty (format .doc)

Załącznik nr. 1 – oświadczenie ( format . doc)

Załącznik nr. 2 – cennik usług medycznych ( format . doc)

Umowa o świadczenie usług medycznych ( format . odf)

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE Nr. SPPR/ZO/4/2021 z dnia 29.04.2021 roku do pobrania: (format pliku .pdf)

ZAWIADOMIENIE