ZAPYTANIE OFERTOWE SPPR ZO/2/2021

Numer sprawy: SPPR/ZO/2/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ogłasza zapytanie ofertowe w przedmiocie „Zakup sprzętu medycznego dla SPPR w Krośnie”

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE (format .pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE (format .pdf)

Załącznik nr. 1 (format .doc)

Załącznik nr. 2 (format .doc)

Załącznik nr. 3 (format .doc)

Załącznik nr. 4 (format .doc)

Załącznik nr. 5 (format .doc)

Oświadczenie (format .doc)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania do pobrania poniżej (format pliku .pdf)

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego SPPR/ZO/2/2021

PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY (aktualizacja)

Do pobrania protokół wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu SPPR/ZO/2/2021 (format pliku .pdf)

PROTOKÓŁ

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

do pobrania poniżej (format pliku .pdf)

OGŁOSZENIE