PRZETARG SPPR ZP/5/2020

Nr. sprawy SPPR ZP/5/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ogłasza przetarg w trybie zamówienia przetarg nieograniczony w przedmiocie:

„Dostawa 3 zestawów sprzętu medycznego do leczenia nagłej niewydolności oddechowej na doposażenie ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz 1086 t.j.)”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu (format .pdf) : OGŁOSZENIE

SIWZ (format. doc): SIWZ

Załącznik nr. 1 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 1

Załącznik nr. 2 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 2

Załącznik nr. 3 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 3

Załącznik nr. 4 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 4

Załącznik nr. 5 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 5

Załącznik nr. 6 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 6

Załącznik nr. 7 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 7

Załącznik nr. 8 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 8

Załącznik nr. 9 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 9

Załącznik nr. 10 (format .doc): ZAŁĄCZNIK 10

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Do pobrania (format .pdf): ODPOWIEDZI

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Protokół otwarcia ofert do pobrania (format .pdf): PROTOKÓŁ

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie do pobrania (format .pdf): OGŁOSZENIE