PRZETARG SPPR ZP/4/2020

Nr. sprawy SPPR ZP/4/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ogłasza przetarg w trybie zamówienia przetarg nieograniczony w przedmiocie:

„Dostawa 4 zestawów sprzętu medycznego do leczenia nagłej niewydolności oddechowej na doposażenie ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz 1086 t.j.)”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu (format .pdf) : OGŁOSZENIE

Specyfikacja sprzętowa (format . pdf) : SPECYFIKACJA

SIWZ oraz załączniki (format .doc) : SIWZ

Załącznik nr. 5a (format .doc) : ZAŁĄCZNIK 5a

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o przetargu  SPPR – ZP / 4 / 2020

Zmiana dotyczy punktu 4 ogłoszenia oraz SIWZ ust. IV pkt.1 do pobrania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – ZMIANA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BZP

POPRAWIONA SIWZ

SPROSTOWANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

do pobrania (format .pdf): SPROSTOWANIE

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Unieważnienie przetargu do pobrania (format .pdf): UNIEWAŻNIENIE