PRZETARG SPPR ZP/2/2020

Nr. sprawy: SPPR ZP/2/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:

Zakup i dostawę leków do siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu ( format .pdf )

SIWZ postępowanie ( format .pdf )

SIWZ treść ( format .pdf )

Załącznik nr. 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ( format .doc )

Załącznik nr. 2 do SIWZ „Formularz ofertowy” ( format .doc )

Załącznik nr. 2a do SIWZ „Specyfikacja leki” ( format .ods )

Załącznik nr. 3 do SIWZ „Wzór umowy” ( format .doc )

Załącznik nr. 4 do SIWZ „Oświadczenie” ( format .doc )

Załącznik nr. 5 do SIWZ „Oświadczenie” ( format .doc )

Załącznik nr. 5a do SIWZ „wykaz dostaw” ( format .doc )

Załącznik nr. 6 do SIWZ „Informacja” ( format .doc )

Załącznik nr. 7 do SIWZ „Oświadczenie” ( format .doc )

Załącznik nr. 8 do SIWZ „Klauzula” ( format .pdf )

Załącznik nr. 9 do SIWZ „RODO” ( format .pdf )

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pełny tekst odpowiedzi na pytania do pobrania (format .pdf):

„Odpowiedzi na pytania”

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze oferty: do pobrania (format .pdf)