OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr. sprawy: SPPR-ZP/1/2020 z dnia 23 października 2020 r.

Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i rękawiczek jednorazowego użytku do siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

SWIZ

SWIZ opatrunki 2020

Opis asortymentowo – ilościowy materiały opatrunkowe 2020

Załącznik nr. 5a

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy:   SPPR- ZP / 1 / 2020

przetarg nieograniczony : zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i rękawiczek jednorazowego użytku do siedziby  SPPR w Krośnie w okresie 1. 01. 2021 do 31. 12. 2022

Pełny tekst odpowiedzi na pytania można pobrać w poniższych linkach w.g. kolejności nadesłania pytań (format .pdf) :

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy SPPR-ZP-/1/2020 : Zakupi dostawa materiałów opatrunkowych, sprzętu medycznego i rękawiczek jednorazowego użytku do siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022

Pełny tekst ogłoszenia do pobrania (format .pdf) : „OGŁOSZENIE”