OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego SPPR-ZP/2/2019 – zakup 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej w celu doposażenia zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

Pełny tekst zawiadomienia ( ogłoszenia) do pobrania (format .jpg)