Nowy tabor samochodowy Ratownictwa Medycznego w SPPR Krosno

Aby zapewnić nieprzerwany, profesjonalny poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, krośnieńskie Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w ubiegłym roku rozpoczęło starania o zakup nowych ambulansów ratownictwa medycznego. Dzięki funduszom własnym i zaciągnięciu kredytu, pierwsze dwa nowe, w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny ambulanse ratownictwa medycznego zabudowane na podwoziu samochodu Renault Master zastąpiły wyeksploatowane karetki już we wrześniu 2017 roku. Pozostałe trzy nowe ambulanse ratownictwa medycznego zostały zakupione w grudniu 2017 roku, dzięki środkom przekazanym z budżetu wojewody podkarpackiego do Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Jeden z pięciu nowych ambulansów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Uroczyste przekazanie do eksploatacji trzech zakupionych ambulansów odbyło się 5 lutego 2018 roku na parkingu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ambulanse oprócz nowego wyposażenia medycznego posiadają na wyposażeniu zakupione również ze środków pochodzących z budżetu wojewody podkarpackiego nowoczesne urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej.

Uroczyste przekazanie zakupionych z budżetu wojewody podkarpackiego ambulansów oraz sprzętu specjalistycznego w Rzeszowie w dniu 5 lutego 2018 r.

Nowoczesne wyposażenie medyczne nowych ambulansów ratownictwa medycznego.

Komplet niezbędnego wyposażenia ratowniczego.

Nowe ambulanse posiadają zabudowany Ogólnopolski System Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego oraz radiotelefony pracujące w cyfrowym systemie radiołączności.

 

Dotychczas używane przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ambulanse obecnie realizują zadania transportu medycznego POZ oraz stanowią rezerwę taboru samochodowego firmy. Prawdopodobnie najstarsze z nich, ze względu na stopień zużycia zostaną zgłoszone do postępowania przetargowego i odsprzedaży.

 

Nowoczesne pojazdy to przede wszystkim bezpieczeństwo Naszych Pacjentów ale również Zespołów Ratownictwa Medycznego.