DLA PACJENTA

Transport sanitarny w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Niezależnie od wyjazdowych działań ratowniczych Pogotowie Ratunkowe wykonuje ponadto świadczenia transportu sanitarnego, którego podstawą realizacji są zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie.

Transport sanitarny w ramach świadczeń w POZ realizowany jest tylko w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 18:00  na podstawie pisemnych zleceń lekarza rodzinnego – druk „Zlecenie Na Transport Sanitarny” wystawionych dla pacjentów będących w ewidencji tego lekarza lub Przychodni.

Telefon do zgłaszania transportów: 0 -13 43 202 22 wew. 32

Uwaga: Transporty dalekie proszę zgłaszać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.


Krośnieńskie Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe realizuje transporty sanitarne odpłatne na zlecenie pacjentów

Pacjenci pragnący skorzystać z usług w tym zakresie proszeni są o kontakt telefoniczny z Dyspozytorem Transportowym Pogotowia tel. 13 – 43 202 22 celem uzyskania informacji o możliwości realizacji i kosztach danego transportu.


Udostępnianie dokumentacji medycznej

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek zainteresowanego, który składa się od poniedziałku do piątku w dni robocze od 7.00 do 14.00 w Sekretariacie SPPR w Krośnie na ulicy Grodzkiej 45. Wniosek o udostępnienie dokumentacji musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora SPPR w Krośnie. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście do Dyrektora SPPR lek. med. Andrzeja Jurczaka we wtorki w godzinach od 9 do 10.

 


Od marca 2013 roku  Samodzielne Publiczne Ratunkowe w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45
nie realizuje świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia te realizują:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie tel. 13-43 785 64

Dla obszaru: Miasto i Gmina Krosno, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Miasto i

Gmina Jedlicze, Gmina Wojaszówka, Gmina Chorkówka.

NZOZ Viva Dukla / okolice Biedronki/ tel. 13-43 317 02

Dla obszaru: Miasto i Gmina Dukla, Miasto i Gmina Rymanów, Miasto i Gmina Iwonicz Zdrój,  Gmina Miejsce Piastowe, Gmina Jaśliska.


Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 roku zostały zakończone świadczenia w zakresie ambulatoryjnej doraźnej pomocy stomatologicznej realizowane dotychczas w Gabinecie Stomatologicznym w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ul. Grodzka 45.

Nowym realizatorem świadczenia doraźnej pomocy stomatologicznej jest od dnia 1 sierpnia 2016 roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57.

Gabinet Stomatologiczny w Szpitalu Podkarpackim czynny jest w dni powszednie od godz. 19:00 do godz. 7:00 natomiast w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy funkcjonuje całodobowo.


Ustawy i Rozporządzenia

 


Instytucje i Urzędy

 

Narodowy Fundusz Zdrowia w Rzeszowie

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Urząd Miasta Krosna