Transport Sanitarny POZ

Transport sanitarny w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Niezależnie od wyjazdowych działań ratowniczych Pogotowie Ratunkowe wykonuje ponadto świadczenia transportu sanitarnego, którego podstawą realizacji są zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie.

Transport sanitarny w ramach świadczeń w POZ realizowany jest tylko w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 18:00  na podstawie pisemnych zleceń lekarza rodzinnego – druk „Zlecenie Na Transport Sanitarny” wystawionych dla pacjentów będących w ewidencji tego lekarza lub Przychodni.

Telefon do zgłaszania transportów: 0 -13 43 202 22 wew. 32

Uwaga: Transporty dalekie proszę zgłaszać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.