Udostępnianie dokumentacji medycznej.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek zainteresowanego, który składa się od poniedziałku do piątku w dni robocze od 7.00 do 14.00 w Sekretariacie SPPR w Krośnie na ulicy Grodzkiej 45. Wniosek o udostępnienie dokumentacji musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora SPPR w Krośnie. Skargi i wnioski można zgłaszać osobiście do Dyrektora SPPR lek. med. Andrzeja Jurczaka we wtorki w godzinach od 9 do 10.