DYSPOZYTORNIA

SKONCENTROWANA DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA
„S D M”
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

W chwili obecnej po planowanych systemowych zmianach w działaniach Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa podkarpackiego doszło do realizacji zawartych tam założeń:

 • utworzenia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie
 • utworzenia pięciu Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych na terenie województwa podkarpackiego, każda z nich obejmuje swoim zasięgiem działania przyporządkowane do nich obszary wyznaczonych powiatów.

Przejęcie zarządzania zespołami Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną w Krośnie nastąpiło:

 • zespołami PRM z terenu powiatu jasielskiego – 15 stycznia   2015 r
 • zespołami PRM z terenu powiatu strzyżowskiego – 2 marca 2015 r.
 • zespołami PRM z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego – kwietnia 2015 r.
 • zespołami PRM z terenu powiatu dębickiego – 14 maja 2015 r.

Obszar koordynowania i zarządzania zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną w Krośnie przedstawia poniższa mapa:

powiaty

Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego obecnie funkcjonujące w poszczególnych powiatach na terenie woj. podkarpackiego i zarządzane przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną w Krośnie wykonują zlecenia wyjazdów zgłoszone zarówno z numeru alarmowego 999 jak i numeru  112.
Numer alarmowy 112 jest odbierany przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, a następnie przekierowywany do poszczególnych Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych w naszym województwie.
Przekierowanie abonenta wzywającego pomoc w WCPR następuje zgodnie z jego lokalizacją, do konkretnej Dyspozytorni Medycznej odpowiedzialnej za realizację wyjazdów zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego na danym obszarze.

W Służbie Zdrowia tak jak i w innych instytucjach mających charakter ratunkowy, wykorzystuje się niezależne od sieci publicznej systemy łączności typu dyspozytorskiego. Istnieją trzy zasadnicze różnice pomiędzy systemem dyspozytorskim a publicznym:

 • czas zestawienia połączenia, w sieci publicznej wynosi on od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund natomiast w systemie dyspozytorskim jest to czas rzędu milisekund,
 • odporność na zjawisko „natłoku” czyli przeciążenia sieci,
 • łatwość zestawienia połączenia pomiędzy wieloma uczestnikami akcji ratowniczej.

Z tych trzech zasadniczych powodów na całym świecie stosuje się oraz rozbudowuje i unowocześnia systemy dyspozytorskie, które stanowią główny środek łączności służb ratowniczych. Systemy te są obecnie zintegrowane z platformami informatycznymi i noszą nazwę Systemów Wspomagania Dowodzenia.

Uruchomienie w krośnieńskiej Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej nowego Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) „ConSEL” firmy AKSEL do zarządzania zespołami Ratownictwa Medycznego umożliwiło ciągłe monitorowanie i koordynowanie  prowadzonych przez dyspozytorów medycznych działań ratowniczych. „ConSEL” stanowi zintegrowaną platformę radio-teleinformatyczną wspierającą przyjmowanie zgłoszeń przychodzących na numery alarmowe. Z uwagi na rozległość obsługiwanego przez krośnieńskie Pogotowie terenu, przyjęte rozwiązania znalazły pełne praktyczne uzasadnienie z następującymi skutkami:

 • minimalizacja czasów oczekiwania na połączenie telefoniczne z numerem alarmowym,
 • teleinformatyczne przesyłanie pełnej dokumentacji zleceń do wszystkich zespołów Ratownictwa Medycznego,
 • dzięki technologii GPS każdy zespół jest widoczny w Systemie Wspomagania Dowodzenia i jako najbliższy jest kierowany w miejsce  zgłoszenia, co powoduje zmniejszenie czasów dojazdów do chorych i poszkodowanych,
 • automatyczny zapis statusów operacyjnych, który daje więcej czasu na obsługę zgłoszenia alarmowego,
 • całkowita rejestracja i archiwizacja dokumentacji medycznej zgłoszeń,
 • koordynacja wszystkich zespołów ratownictwa podczas zdarzeń masowych,
 • zintegrowany i pełny dostęp do wszystkich kanałów przekazywania informacji dla zespołów ratownictwa i służb,
 • możliwość komunikacji i koordynacji działań z innymi Dyspozytorniami Medycznymi, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
 • niezależne od awarii sieci publicznej tzw. „sztywne łącza” teleinformatyczne,
 • bezpieczeństwo energetyczne w postaci awaryjnego własnego źródła zasilania,
 • pełna ochrona danych osobowych Pacjenta i osoby zgłaszającej zdarzenie.

URUCHOMIENIE NOWEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA DOWODZENIA PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W dniu 5 czerwca 2017 roku w krośnieńskiej Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej uruchomiono Ogólnopolski System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nowy system oferuje pełną zastępowalność poszczególnych dyspozytorni medycznych przypadku wystąpienia awarii oraz zapewnia sprawne przekazywanie danych między służbami ratownictwa i porządku publicznego (przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112 oraz pozostałych numerów alarmowych) a następnie kierowanie ich do właściwej jednostki Policji, PSP, PRM, WOPR, GOPR oraz HEMS. W okresie poprzedzającym start ogólnopolskiego SWD PRM w Dyspozytorni SPPR równolegle funkcjonowały dwa systemy, stary oraz nowy SWD. Skutkowało to ciągłością obsługiwanych zdarzeń i połączeń alarmowych podczas startu nowego SWD PRM. Obecnie oprócz głównego, ogólnopolskiego SWD PRM jest wykorzystywana część systemu SWD „ConSEL” firmy AKSEL w postaci modułu mapowego z aktualnymi pozycjami Zespołów Ratownictwa Medycznego. W obsługiwanym przez krośnieńską dyspozytornię terenie, dane o pozycjach poszczególnych zespołów Ratownictwa Medycznego są przesyłane poprzez zainstalowany w ambulansach ogólnopolski system SWD PRM oraz drogą radiową, za pośrednictwem użytkowanych przez zespoły cyfrowych radiotelefonów posiadających moduł GPS. Zwiększa to niezawodność i bezpieczeństwo lokalizacji koordynowanych przez krośnieńską dyspozytornię zespołów PRM  na całym obszarze ich działania.

Szczegółowe dane na temat systemu SWD PRM znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia