PODSTACJE

ROZMIESZCZENIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
I TEREN ICH DZIAŁANIA

Ideą sprawnie funkcjonującego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego  jest maksymalne skrócenie czasu dojazdu zespołów PRM do zdarzeń tj. od momentu zawiadomienia do przyjazdu na miejsce zdarzenia. Pamiętajmy że w stanach zagrożenia życia każda minuta ma ogromne znaczenie. W ratownictwie medycznym operuje się pojęciem tzw „złotej godziny„ w ciągu której pacjent od chwili wystąpienia zagrożenia życia powinien być przetransportowany do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Dlatego zespoły PRM działające w systemie zostały rozlokowane w terenie  – poza główną siedzibą Stacji Pogotowia Ratunkowego w Krośnie utworzono podstacje pogotowia, w których stacjonują poniższe zespoły:


Stacja Pogotowia w Krośnie

Zespół specjalistyczny   R- 0701

Zespół podstawowy      R- 0702

Zespół podstawowy      R- 0704


Podstacja Miejsce Piastowe

 Zespół podstawowy      R- 0712


Podstacja Dukla

Zespół podstawowy        R- 0706


Podstacja Rymanów

Zespół podstawowy        R- 0708


Podstacja Jedlicze

Zespół podstawowy        R- 0710


 

Na wszystkich podstacjach pogotowia dane dotyczące zgłoszenia oraz stanu pacjenta są automatycznie drukowane w systemie teleinformatycznym zarządzanym przez Skoncentrowaną Dyspozytornię Medyczną. Zespół Ratownictwa Medycznego udaje się na miejsce wezwania natychmiast po otrzymaniu karty wyjazdu. Podstacje oraz zespoły wyjazdowe Ratownictwa Medycznego posiadają cyfrową łączność radiową ze Skoncentrowaną Dyspozytornią Medyczną w Krośnie oraz łączność analogową z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jeżeli zespół znajduje się poza podstacją, zgłoszenia przesyłane są droga radiową. Dodatkowo wszystkie zespoły wyjazdowe posiadają możliwość pracy na częstotliwości służącej do koordynacji działań pomiędzy służbami podczas zdarzeń masowych.