Stomatologia

Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej:

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 roku zostały zakończone świadczenia w zakresie ambulatoryjnej doraźnej pomocy stomatologicznej realizowane dotychczas w Gabinecie Stomatologicznym w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Krośnie ul. Grodzka 45.

Nowym realizatorem świadczenia doraźnej pomocy stomatologicznej jest od dnia 1 sierpnia 2016 roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 57.

Gabinet Stomatologiczny w Szpitalu Podkarpackim czynny jest w dni powszednie od godz. 19:00 do godz. 7:00 natomiast w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy funkcjonuje całodobowo.