Samodzielne Publiczne  Pogotowie Ratunkowe

w   Krośnie

1998 – 2018

Dzień Ratownictwa Medycznego

13 października 2018