OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr. sprawy SPPR-ZP /1/2019 z dnia 30 października 2019 r.

Świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji ambulansów sanitarnych Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

Tekst pełny ogłoszenia (format .pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 1-strona format .pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – tekst pełny (format .doc)

Umowa naprawy i konserwacji i ambulansów ( (format .doc)

Umowa serwis i naprawy blacharskie ( (format .doc)

Umowa serwis i naprawy ogumienia ( (format .doc)