OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

SPPR-ZO/3/2019

Dostawa urządzenia do kompresji klatki piersiowej – na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego SPPR w Krośnie – ilość 1 sztuka.

Pełny tekst ogłoszenia: SPPR-ZO/3/2019 (format .pdf)