OGŁOSZENIE

Dostawa urządzenia  do kompresji  klatki piersiowej – na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego  SPPR w Krośnie – ilość 1 sztuka.

Nr sprawy: SPPR- ZO / 3 / 2019 z dnia 14 .10.2019 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

38- 400 Krosno, ul. Grodzka 45,

tel. (0 13) 43 202 22, fax (0 13 ) 43 230 82

e-mail: pogotowie.ratunkowe@999krosno.pl strona: www.999krosno.pl

Tekst pełny ogłoszenia SPPR – ZO /3/ 2019 (format .pdf)

 Zapytanie Ofertowe  Nr. 3 / 2019 (format .pdf)

Załącznik Nr. 1 Formularz Ofertowy (format .doc)

Załącznik Nr. 2 Projekt Umowy (format .doc)

Załącznik Nr. 3 i 4 Zaświadczenie o braku wykluczenia (format .doc)

Zestawienie parametrów wymaganych (format .doc)