OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE )

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

SPPR – ZO/2/2019
Świadczenie usług prawniczych dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w okresie od 14.14.2019 r. – 36 miesięcy

Zawiadomienie (ogłoszenie) teks pełny (format .pdf)