OGŁOSZENIE

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

ul. Grodzka 45

38- 400 Krosno

UNIEWAŻNIA

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego

na:

Świadczenie usług prawniczych dla

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

SPPR/ ZO/1/ 2019

Tekst pełny ogłoszenia: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM (format .pdf)

NOWE POSTĘPOWANIE

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

ul. Grodzka 45

38- 400 Krosno

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego

na:

Świadczenie usług prawniczych dla

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

SPPR/ ZO/2/ 2019

Tekst pełny ogłoszenia: OGŁOSZENIE SPPR/ZO/2/2019
(format .pdf)

Załączniki;

Załącznik nr. 1 – Formularz ofertowy (format .pdf)

Załącznik nr. 2 – Umowa (format .pdf)