OGŁOSZENIE

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

ul. Grodzka 45

38- 400 Krosno

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie zapytania ofertowego

na:

Świadczenie usług prawniczych dla

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

SPPR/ ZO/ 1/ 2019

Tekst pełny ogłoszenia: OGŁOSZENIE SPPR/ZO/1/2019
(format .pdf)

Załączniki;

Zapytanie Ofertowe (format .doc)

Załącznik nr. 1 – formularz ofertowy (format .doc)

Załącznik nr. 2 – umowa (format .doc)