OGŁOSZENIE

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

ogłasza konkurs

na wykonywanie w SPPR świadczeń zdrowotnych niezabiegowych przez lekarza w zakresie dyżurów medycznych w wyjazdowym specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego.

Szczegółowe warunki konkursu ofert (do pobrania format .doc)