ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

SPPP-ZO/8/2018

na zakup i dostawę środków czystości do siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 roku.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) (format .pdf )


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

SPPP-ZO/9/2018

na zakup i dostawę materiałów biurowych do siedziby Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 roku.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) (format .pdf )