DOSTAWA DEFIBRYLATORA NA WYPOSAŻENIE AMBULANSU SPPR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: SPPR- ZO / 5 / 2018 z dnia 24. 05. 2018 r.

DOSTAWA DEFIBRYLATORA NA WYPOSAŻENIE AMBULANSU SPPR

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

38- 400 Krosno, ul. Grodzka 45,

tel. (0*13) 4320222, fax (0*13 ) 4323082

e-mail: pogotowie@krosno.home.pl

strona: www.999krosno.pl

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

SPPR –  ZO / 5 / 2018