OGŁOSZENIE PRZETARGU SPPR/ZP/1/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr sprawy: SPPR / ZP / 1 / 2017 z dnia 04. 09. 2017 r.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 ( dwóch) ambulansów sanitarnych typu „C” – fabrycznie nowych, rok produkcji 2017 dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Załącznik „Ogłoszenie o przetargu” (format .doc)

Załącznik SIWZ (format .doc)

PYTANIA WYKONAWCÓW

do postępowania przetargowego SPPR / ZP / 1 / 2017

Pytania (format.doc)

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

do postępowania przetargowego SPPR / ZP / 1 / 2017

Protokół z otwarcia ofert (format .doc)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu przetargowym SPPR / ZP / 1 / 12017

Zawiadomienie o wyborze oferty (format .jpg)