W Krośnie wystartowało SWD PRM

W całym kraju sukcesywnie wdrażany jest System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (zwany dalej SWD PRM), który stanowi jednolitą platformę teleinformatyczną dedykowaną do obsługi wezwań zespołów ratownictwa medycznego.

System SWD PRM można porównać do „serca” Państwowego Ratownictwa Medycznego. Umożliwia on bieżącą lokalizację zespołów ratownictwa medycznego, ich właściwe rozmieszczenie i dysponowanie, sprawne przesyłanie wszystkich danych o zdarzeniach i ich archiwizowanie. Wszystkie dyspozytornie będą ściśle współpracować ze sobą a nowy system umożliwia zadysponowanie wolnego śmigłowca lub innych służb za pomocą tej samej formatki i tą samą metodą jak każdy wolny zespół ratownictwa medycznego.

Uruchomienie SWD PRM w naszym kraju ma na celu wprowadzenie zastępowalności dyspozytorni medycznych. W przypadku awarii bądź jakichkolwiek problemów system automatycznie przekierowuje połączenie alarmowe do kolejnego wolnego dyspozytora w województwie a po kolejnych kilkunastu sekundach do kolejnego wolnego dyspozytora w kraju. Jednocześnie system informuje dyspozytorów medycznych o lokalizacji poszkodowanego.

W województwie Podkarpackim jako pierwsza w nowym SWD PRM wystartowała w dniu 15 maja 2017 roku Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna w Rzeszowie. W dniu 5 czerwca 2017 roku system SWD PRM został uruchomiony w Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Do końca 2017 roku wszystkie Skoncentrowane Dyspozytornie Medyczne w naszym województwie mają pracować w nowym SWD PRM.


Szczegółowe informacje o SWD PRM są zamieszczone na stronach Ministerstwa Zdrowia

System Wspomagania Dowodzenia (SWD PRM)