Zabytkowy lampowy radiotelefon FM 302 produkcji MORS (Morska Obsługa Radiowa Statków)